Home > Cymraeg

Bwcio

RSS

 

5 cam syml i fwcio Canolfan Sant Madog:


Wedi i chi benderfynu eich bod am ddod gyda’ch grŵp i Ganolfan Sant Madog, rydym am wneud y
gwaith papur mor hawdd â phosib i chi.

Cam 1: Gwiriwch fod y dyddiadau rydych chi eu heisiau ar gael (Mae’r calendr yn cael ei ddiweddaru’n
gyson, ond yn anffodus, ni allwn sicrhau ei gywirdeb.)


Cam 3Darllenwch y Telerau ac Amodau.

Cam 4Cwblhewch y ffurflen fwcio ar-lein. Lawrlwythwch y ffurflen a’i chwblhau, yna dychwelwch at ein
cyfeiriad, neu gofynnwch am ffurflen fwcio drwy e-bost a’i hanfon atom ni.

Cam 5Anfonwch eich blaendal a chopi o’ch Polisi Amddiffyn Plant.
 
 

Gallwch lawrlwytho’r ffurflen yma: Ffurflen Fwcio
 


Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi’n ffonio ni ar 01792 386291.


Cymraeg
Webpage icon Ffurflen Bwcio Ar-lein
Webpage icon Cysylltwch â Ni
Printer Printable Version